ข่าวและกิจกรรม

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “FRESHY DAY AND NIGHT 2018” (17.09.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ตักบาตรน้องใหม่ และ Freshman Night 2018 (ประกวดดาว-เดือน)” (08.09.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “TUTV Generation 7” (24.08.18 - 18.09.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 11” (21-23.09.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Thaprachan Fun Fest 2018” (12.09.18)
ซาบีน่าได้รับรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “โครงการกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561” (28.8.18 - 16.9.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Freshy Science Ambassador” (11.09.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “Logic induction camp มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” (09.09.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “ค่ายพลิกแคมป์ (Prig Camp)” 7-9.09.18