ข่าวและกิจกรรม

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มอบชุดชั้นในสตรีแก่สภากาชาดไทย (ครั้งที่ 4/2559)
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2559
ซาบีน่าร่วมโครงการ Allianz Ayudhya Charity Fun Fair 2016 (02/12/2016)
ซาบีน่าร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างประสบการณ์ "ทำดี" ณ บริษัท กสิกรไทยแจ้งวัฒนะ (17/11/16)
ซาบีน่าร่วมกิจกรรม “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”(14/11/16)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด มอบชุดชั้นในสตรีแก่มูลนิธิยุวรักษ์ (09/11/16)
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด  ประกวดผลงานไคเซ็นนวัตกรรม(26/10/16)
EVENT SEWING CUP SEWING HEART 2016 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (29/10/16)
SEWING CUP SEWING HEART 2016 EVENT IN VIETNAM (30/09/16) 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้รับรางวัล Certificate (11/08/16)