ธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย คือ “Sabina” ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงอายุ และในทุกรูปทรง ตั้งแต่ สินค้าสำหรับเด็ก, วัยรุ่น, วัยสาว, วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนสินค้าจำพวกกระชับสัดส่วน จำพวกสเตย์,  สเตย์ชุด และอื่นๆ สำหรับชุดชั้นในสตรี โดยทางบริษัทได้แบ่ง Collection ตามกลุ่มสินค้าหลาย Collection เช่น “Sabinie” ”Cool Teen” , “Pretty Perfect” ,   “Moldern Curve by Sabina”, “Doomm Doomm”, “Soft Doomm”  “Viora”  “ Gossip Bra by Sabina ”  และ อีกหลายๆ Collection  รวมทั้ง Collection ใหม่ ซึ่งออกขายในปี 2554 ที่ผ่านมาโดยการนำมารวมกับ Collection  “Doomm Doomm และ Soft Doomm “ โดยใช้ชื่อว่า “ Doomm Series” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชุดชั้นในสตรีให้แก่ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมใน ยุโรป 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina มีจุดเด่นอยู่ที่มีสีสันและดีไซน์ที่ทันสมัย มีฟังก์ชั่นที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับชุดชั้นในที่มีดีไซน์ ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ทางสรีระ หรือเสริมบุคลิก การแต่งกายให้สวยงามตามแฟชั่นได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย

โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ประเภท เสื้อชั้นใน

    ผลิตภัณฑ์เสื้อชั้นใน ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นในการออกแบบชุดชั้นในเพื่อเสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจให้กับผู้ สวมใส่ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบเสื้อชั้นในที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถแบ่งเสื้อชั้นในออกเป็นประเภทต่างๆ ตาม รูปทรงของเสื้อชั้นในได้แก่ เสื้อชั้นในเต้าครึ่งทรง, เสื้อชั้นในเต้าเต็มทรง, เสื้อชั้นในมีฐานทรง, เสื้อชั้นในไม่มีฐานทรง เสื้อชั้นในดันทรง รวมถึงเสื้อชั้นในที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม เช่น เสื้อชั้นในเกาะอก เป็นต้น ซึ่งนอกจากรูปทรงที่ เหมาะสมแล้ว ปัจจุบันผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับแฟชั่นของชุดชั้นในมากยิ่งขึ้นด้วย

  • ผลิตภัณฑ์ประเภท กางเกงชั้นใน

    กางเกงชั้นในเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยปกติ บริษัทฯ จะทำการออกแบบกางเกง ชั้นในให้สอดคล้องไปกับเสื้อชั้นใน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใส่กางเกงชั้นในของผู้บริโภคก็มีทั้งความต้องการที่ จะใส่เสื้อ ชั้นในกับกางเกงชั้นในให้เข้าชุดกัน กับ กางเกงในที่เป็นแบบสีพื้นซึ่งทางบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Panty Zone ซึ่งโดย ส่วนใหญ่จะมีสีพื้นๆ ที่เป็นมาตรฐาน มีทุกรูปแบบรูปทรง อีกทั้งยังมีกางเกงในอนามัยด้วย

  • ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ชั้นในกระชับรูปทรง เช่น สเตย์ , สเตย์ชุด, เสื้อในตัวยาว และอุปกรณ์ประกอบเสื้อชั้นใน เช่น สายแขน ชิ้นเสริมทรง อุปกรณ์ต่อลำตัว เป็นต้น บริษัทฯผลิตสินค้าประภทนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ลูกค้าได้ เลือกสรร

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัด จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ (OEM)

บริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า OEM ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้รูปแบบของสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย ส่วน หนึ่งมาจากต้นแบบที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบไว้ แล้วนำไปปรับปรุงแบบในบางส่วน ตามความต้องการของ ลูกค้า หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสินค้า OEM ทั้งหมด

ในปัจจุบันมีการทำงานใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยทางผู้ออกแบบของลูกค้าจะเดิน ทางมาร่วมออกแบบกับทางผู้ออกแบบของ บริษัทฯ มีการแนะนำแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแต่ละฤดูกาล ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวอย่างสินค้า อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาร่วมกันกับผู้ขายลูกไม้ ผ้า และรวมทั้งลวดลายและสีสรรต่างๆกับทาง Suppliers วัตถุดิบอีกด้วย