หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ
คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
โดยทางบริษัทจะพิจารณาภายหลัง


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 02-4229400 ต่อ 9203


ตำแหน่งงานว่างบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานจังหวัดยโสธร)