หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ
คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
โดยทางบริษัทจะพิจารณาภายหลัง


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 02-4229400 ต่อ 9203


สมัครงาน


Programmer

รายละเอียดงาน : จัดทำโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร แก้ไขปัญหาและอบรมการใช้โปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน ดูแลการใช้งานโปรแกรมนอกสถานที่
คุณสมบัติ : - เพศชาย / หญิง 24 - 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ และประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศ
- มีประสบการณ์การเขียน Delphi, .NET Programming หรือ Crystal Report, SQL Server 1-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม : วันทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นหน่วยงานประสานงานโรงงานทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

สวัสดิการบริษัทฯ
เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, สวัสดิการเงินปลอบขวัญ, สวัสดิการช่วยเหลือการประสบอัคคีภัย, สวัสดิการเงินกู้ยืม, สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรและพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะเดินทางและอื่นๆ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือทางจดหมาย ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด


12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

โทร. :+66 2 422-9400
แฟ็กซ์ :+66 2 424-7993,
+66 2 435-7374 (Export)
ลูกค้าสัมพันธ์ :+66 2 422-9430
อีเมล์ :crm@sabina.co.th
กลับไปหน้าสมัครงาน