หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ
คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
โดยทางบริษัทจะพิจารณาภายหลัง


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 02-4229400 ต่อ 9203


สมัครงาน


พนักงานขายประจำ ( ประจำห้างฯ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด )

รายละเอียดงาน : ขายชุดชั้นในสตรีประจำห้างสรรพสินค้า และจัดทำยอดขายประจำวัน
คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
- มีความอดทนต่องาน และรักงานขาย
รายละเอียดเพิ่มเติม : สวัสดิการบริษัทฯ
เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, สวัสดิการเงินปลอบขวัญ, สวัสดิการช่วยเหลือการประสบอัคคีภัย, สวัสดิการ เงินกู้ยืม, สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรและพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะเดินทางและอื่นๆ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือทางจดหมาย ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด


12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

โทร. :+66 2 422-9400
แฟ็กซ์ :+66 2 424-7993,
+66 2 435-7374 (Export)
ลูกค้าสัมพันธ์ :+66 2 422-9430
อีเมล์ :crm@sabina.co.th
กลับไปหน้าสมัครงาน