หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ
คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
โดยทางบริษัทจะพิจารณาภายหลัง


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 02-4229400 ต่อ 9203


สมัครงาน


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย
- อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินประจำวันเพื่อหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ
- จัดหาแนวทางและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
- แนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดที่ชำรุด หรือมีความเสี่ยง
คุณสมบัติ : - เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 42 ชั่วโมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีทักษะในการเจรจา
รายละเอียดเพิ่มเติม : วันทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นหน่วยงานประสานงานโรงงานทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

สวัสดิการบริษัทฯ
เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, สวัสดิการเงินปลอบขวัญ, สวัสดิการช่วยเหลือการประสบอัคคีภัย, สวัสดิการ เงินกู้ยืม, สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรและพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะเดินทางและอื่นๆ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือทางจดหมาย ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด


12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

โทร. :+66 2 422-9400
แฟ็กซ์ :+66 2 424-7993,
+66 2 435-7374 (Export)
ลูกค้าสัมพันธ์ :+66 2 422-9430
อีเมล์ :crm@sabina.co.th
กลับไปหน้าสมัครงาน