หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ
คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
โดยทางบริษัทจะพิจารณาภายหลัง


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 02-4229400 ต่อ 9203


สมัครงาน


เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า ( ปฏิบัติงานที่ ตจว. )

รายละเอียดงาน : ตรวจนับสต๊อคสินค้าที่บู๊ท ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทุกภาค มีเบี้ยเลี้ยง 230 บาท/วัน รวมถึงมีค่าเดินทาง+ค่าวิชาชีพ+ค่าโทรศัพท์ รวมเบ็ดเสร็จจะมีรายได้รวม 17,000-20,000 บาท/เดือน มีสวัสดิการอีกมายมาย เช่นประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เงินกู้บริษัทฯ ซื้อสินค้ามีส่วนลดพิเศษ ฯลฯ
คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
- ม.6 (ปวช-ปวส.) - ปริญญาตรี
- หากเคยมีประสบการณ์ตรงกับสายงาน หรือเคยเป็นพนักงานขายมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความกระตือรือล้น และรักอิสระในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
รายละเอียดเพิ่มเติม : วันทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นหน่วยงานประสานงานโรงงานทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

สวัสดิการบริษัทฯ
เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, สวัสดิการเงินปลอบขวัญ, สวัสดิการช่วยเหลือการประสบอัคคีภัย, สวัสดิการ เงินกู้ยืม, สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรและพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะเดินทางและอื่นๆ

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือทางจดหมาย ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด


12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

โทร. :+66 2 422-9400
แฟ็กซ์ :+66 2 424-7993,
+66 2 435-7374 (Export)
ลูกค้าสัมพันธ์ :+66 2 422-9430
อีเมล์ :crm@sabina.co.th
กลับไปหน้าสมัครงาน